Ove mrežne stranice izdaje i vlasništvo su:


ALKALOID d.o.o.

Slavonska avenija 6A

10000 Zagreb

Republika Hrvatska


OIB: 28052499240

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

tel: +385 1 63 11 920

UVJETI KORIŠTENJA MREŽNIH STRANICA DRUŠTVA ALKALOID D.O.O.

Društvo ALKALOID d.o.o. (dalje u tekstu: ALKALOID) se zahvaljuje na vašem zanimanju za naše proizvode i posjetu mrežnim stranicama društva (nadalje: „mrežne stranice“). Pristup internetskim stranicama ALKALOIDA i njihovo korištenje podrazumijevaju da prihvaćate dolje navedene uvjete korištenja te da ćete postupati u skladu s dolje navedenim uvjetima i primjenjivim pravnim propisima.

Informacije koje se pružaju na ovim mrežnim stranicama su javne prirode i služe samo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati javnom ponudom ili pozivom na kupnju robe, usluga ili vrijednosnih papira društva ALKALOID ili drugih povezanih osoba, i ne bi trebali služiti kao osnova za donošenje bilo kakvih odluka (uključujući ulaganja) od strane partnera i klijenata društva ALKALOID.

Ove mrežne stranice ne daju liječničke ni zdravstvene savjete niti služe za postavljanje liječničke dijagnoze ili liječenje bilo kojeg pojedinačnog zdravstvenog problema, niti se mogu smatrati zamjenom za stručni savjet i usluge koje daju zdravstveni radnici. Uvijek zatražite savjet svog liječnika ili drugog zdravstvenog radnika u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem.

ALKALOID poduzima sve kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu ovih mrežnih stranica, kako bi informacije bile točne i ažurne, te kako bi se na vrijeme otklonile tehničke greške ili netočne informacije. Percepcija pruženih informacija može ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući znanstvene, poslovne, gospodarske i financijske, a s tim u vezi, korisnici ovih mrežnih stranica trebaju biti svjesni rizika povezanih s mogućim nesporazumom u tumačenju pruženih informacija. Svi korisnici ovih mrežnih stranica su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovim mrežnim stranicama, kao i bilo kojim mrežnim stranicama koje su povezane s ovom mrežnom stranicom. ALKALOID, kao i bilo koji pravni subjekt koji je sudjelovalo u stvaranju, izradi ili održavanju ovih mrežnih stranica, ne snosi odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, i ostale štete, koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih mrežnih stranica, ili mrežnih stranica povezanih s ovim mrežnim stranicama, kao i štetu nastalu na računalnoj opremi ili bilo kojoj drugoj imovini korisnika, u onoj mjeri u kojoj je dopušteno prema važećim zakonima. ALKALOID se odriče svake odgovornosti za štetu nastalu izravnim ili neizravnim djelovanjem ili nedjelovanjem koje ste poduzeli na temelju informacija, usluga ili sadržaja na ovim mrežnim stranicama. Iako se trudimo da informacije na ovoj web-stranici budu točne, potpune i pravodobne, ne dajemo nikakva jamstva i nismo odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak nastao zbog netočne, nepotpune i nepravodobne informacije na web-stranici.

ALKALOID zadržava pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti izmijeniti sadržaj ovih mrežnih stranica, ili ih u potpunosti ukinuti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Na ovim mrežnim stranicama mogu se nalaziti poveznice na druge mrežne stranice. ALKALOID ne odgovara za niti daje korisnicima ovih mrežnih stranica bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na mrežnim stranicama trećih osoba. Isključivo vlasnik takvih mrežnih stranica je odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa preporučamo korisnicima ovih mrežnih stranica da se informiraju na tim stranicama o pravilima korištenja, uključivo i pravilima privatnosti koja se primjenjuju na tim stranicama.

Ove mrežne stranice sadrže materijale, uključujući tekst, fotografije, filmove, PDF datoteke i druge slike i zvuk, koji su zaštićeni autorskim pravima i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u ovom materijalu su u vlasništvu društva ALKALOID d.o.o. ili su ih vlasnici tih prava licencirali tako da se taj materijal može koristiti kao dio ovih mrežnih stranica. Ove mrežne stranice sadrže i žigove. Svi žigovi koji se koriste na ovim mrežnim stranicama pripadaju društvu ALKALOID d.o.o. ili su je vlasnici žigova licencirali za uporabu na ovim stranicama.

Svaka reprodukcija, prijenos, kopiranje, repliciranje ili korištenje informacija, slika, zvučnih zapisa koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama, kao i poveznice na iste, nije dopuštena bez pisane suglasnosti društva ALKALOID. Zahtjev za korištenje informacija na ovim mrežnim stranicama mora se uputiti društvu ALKALOID na sljedeću adresu elektronske pošte: alkaloid@alkaloid.hr

„UPITAJTE STRUČNJAKA“

Naše mrežne stranice nude posebnu rubriku pod nazivom „Upitajte stručnjaka“ gdje možete porazgovarati s našim stručnjacima. Prije korištenja ove rubrike, molimo da pažljivo pročitate Uvjete korištenja za rubriku Upitajte stručnjaka .

Ovi Uvjeti korištenja mogu se povremeno mijenjati. ALKALOID će postaviti ažuriranu verziju Uvjeta korištenja na ovu stranicu i po potrebi vas može na neki drugi način obavijestiti o promjenama.

Datum zadnjeg izmijenjenog izdanja: 11.05.2021.